همکاران گرامی پست الکترونیک سازمان به زودی به پلت فرم دیگری ارتقا خواهد یافت

جهت آشنایی با محیط ایمیل جدید و کاهش سردرگمی احتمالی در زمان انتقال به پلت فرم جدید می توانید از طریق لینک زیر وارد محیط ایمیل جدید شده و با محیط آزمایشی آن آشنایی حاصل نمایید

ورود به پست الکترونیک جدید نسخه غیر عملیاتی و آزمایشی

 


   
Email Address:
Password:
 
 
Theme:

MDaemon Email Server for Windows/WorldClient v13.0.5 ©2013 Alt-N Technologies.